Plany zajęć studiów niestacjonarnych
studia 1 stopnia: 1 rok
studia 1 stopnia: 2 rok
studia magisterskie: 1 rok
19 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonali wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Wyniki wyborów zawarte są w pliku lista-f.pdf.
19 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonali wyboru seminariów magisterskich obowiązujących w tym i kolejnym roku akademickim. Wyniki wyborów zawarte są w pliku seminar.pdf.

Semestr letni rok akademicki 2018/2019, studia I i II stopnia

luty 2019 23/24
marzec 2019 2/3 16/17 23/24
kwiecień 2019 6/7 13/14 27/28
maj 2019 11/12 25/26
czerwiec 2019 1/2
Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).