Regulamin studiów Uniwersytetu Gdańskiego
2017-06-01 18:00:00
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG, który będzie obowiązywał od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).
Do tego czasu obowiązuje regulamin studiów UG (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku ).