Podział roku akademickiego
2016-09-28 00:00:00

Jeśli przekierowanie nie nastąpiło automatycznie, kliknij w link: http://mfi.ug.edu.pl/studenci/studenci_i_i_ii_stopnia/podzial_roku_akademickiego
A.Borzyszkowski