Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017
2017/11/24, 19:15:38

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
matematyka: II rok mgr Katarzyna Niklas Język angielski lektorat sali 301 -> 210;
mat. ekonom.: III rok dr Michal Stukow Algebra ćwiczenia grupy 3E 1 -> 3E;
mat. ekonom.: III rok dr Piotr Karwasz Ekonometria ćwiczenia grupy 3E 1 -> 3E;
mat. ekonom.: III rok dr Danuta Jaruszewska-Walczak Równania różniczkowe ćwiczenia grupy 3E 1 -> 3E;