Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018
Zamknij

Ważne informacje

  • Zajęcia od 19 lutego do 8 czerwca - włącznie
  • 20 marca - Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski
  • od 29 marca do 3 kwietnia - Wakacje wiosenne
  • 2 maja - Dzień Rektorski
  • 1 czerwca - Dzień Rektorski
2018/02/21, 00:15:18

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
matematyka 2 st.: II rok sp. finansowa dr Krzysztof Topolski Teoria optymalizacji II wykład dnia CZW -> SRO;godziny 16 -> 14;sali 310 -> 52;
informatyka: II rok gr. 1 dr Robert Fidytek Aplikacje bazodanowe laboratorium sali 25 -> 51;
fakultet informatyka 1 st. dr Włodzimierz Bzyl Architektura serwisów internetowych laboratorium sali 51 -> 109;
matematyka: III rok nauczycielska dr Adrian Karpowicz Dydaktyka informatyki laboratorium sali 109 -> 25;
1I+1M NN dr Grzegorz Kapuściński Wykład z nauk społecznych wykład Nowe zajęcia! w PON o godz. 17 w sali 3
fakultet informatyka 1 st. dr Hanna Furmańczyk Szeregowanie zadań wykład dnia WTO -> SRO;sali 227 -> 52;
informatyka: III rok sp. Tester programista gr. 3 dr Tomasz Borzyszkowski Testowanie aplikacji .NET laboratorium grupy 3I TE 1 -> 3I TE 3;
informatyka: III rok sp. Tester programista dr Tomasz Borzyszkowski Testowanie aplikacji .NET wykład grupy 3I TE -> 3I TE 1+3I TE 2+3I TE 3;
3I AP+3I IO dr hab. prof. UG Tomasz Dzido Serwery baz danych laboratorium godziny 10 -> 12;grupy 3I IO -> 3I AP+3I IO;
3I AP+3I IO dr Wiesław Pawłowski Technologie sieci Web laboratorium grupy 3I AP -> 3I AP+3I IO;
matematyka: II rok gr. 1 prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec Topologia I ćwiczenia sali 328 -> 310;
seminarium mgr. matematyka dr Maciej Mroczkowski+dr Maciej Niebrzydowski Seminarium magisterskie seminarium godziny 14 -> 10;