Pracownia Komputerowa
2006-05-17 00:00:00

Kierownik:

 mgr Krzysztof Sikorski

Pracownicy:

mgrMarcin Babnisp.28tel. 2236 
mgr inż.Jerzy Haberp.28tel. 2184 
mgrDaniel Okoniewskip.28tel. 2184 
mgrKrzysztof Sikorskip.28tel. 2563 
mgr inż.Stanisław Tuszyńskip.28tel. 2184 
Adam Hopap.28tel. 2236 
Bartłomiej Pawelskip.28tel. 2184 


Zadania Pracowni Komputerowej:

  • obsługa laboratoriów komputerowych w Instytucie Informatyki,
  • obsługa kont studenckich,
  • zarządzanie serwerem dydaktycznym Sigma,
  • zarządzanie serwerem pracowniczym Delta,
  • obsługa techniczna komputerów w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki,
  • zarządzanie siecią lokalną w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki,
  • zarządzanie witrynami instytutowymi http://inf.ug.edu.pl/ oraz http://mat.ug.edu.pl/,
  • wsparcie dla Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki w zakresie zamówień i zakupu sprzętu komputerowego.
  • nadzór nad sprzętem multimedialnym w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki,Najczęściej zadawane pytania przez studentów, czyli to zawsze chcieliście wiedzieć o naszej sieci i serwerach, ale baliście się zapytać...
Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI. Poniżej wypisane zagadnienia są szkieletem, krótkiego szkolenia zazwyczaj odbywającego się na pierwszym spotkaniu z opiekunami roku.
Komputery znajdujące się w laboratoriach wymagają zalogowania się, dlatego osoby nie mające konta na naszych serwerach muszą wystąpić o założenie tymczasowego konta.
Dotyczy to zarówno prowadzących zajęcia, jak i uczestników organizowanych imprez i konferencji, w szczególności gości zagranicznych.

Laboratoria komputerowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki mieszczą się w salach 29, 39, 51, 109, 110, 137, 25.

Są wykorzystywane głównie w nauczaniu na kierunkach informatyki, matematyki, fizyki oraz na innych kierunkach w ramach nauczania technologii informatycznych. Komputery dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów niestacjonarnych. W pozostałym czasie są wykorzystywane jako klaster obliczeniowy klasy BeoWulf.