Informacje dla studentów pierwszego roku
2017-09-01 14:44:00
Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI.
 • nazwy kont
  • wszyscy nowi studenci Wydziału MFI mają zakładane konta z początkiem roku akademickiego
  • student traci prawo do konta z chwilą skreślenia z listy studentów/ukończenia studiów
  • przykładowy student: Jan Kowalski
  • algorytm na nazwe =left(concat(left(imie,1),nazwisko),19)= jkowalski
  • hasło startowe = nr albumu (poza wolnymi słuchaczami) - zmieniamy je ASAP
  • jkowalski@sigma.ug.edu.pl
  • webowy klient pocztowy: inf.ug.edu.pl/poczta
 • gdzie są laboratoria/komputery
  • 25,29,39,51,109,110,137
  • czynne w godzinach 8-18
  • można z nich korzystać także poza zajęciami
  • klucze pobieramy w 28 osobiście pod zastaw legitymacji [własnoręczny podpis!]
  • nauczyciele też mają obowiązek wpisywania kluczy [nie można pobrać klucza dla profesora X]
 • zmiany na koncie:
  • haseł, quoty itp osobiście w pok.28 za okazaniem legitymacji studenckiej
 • zasady korzystania z pracowni
  • czego nie wolno : jeść, pić, kurtki,
  • samodzielnie grzebać przy sprzęcie
  • rozsyłać spam
  • włamania? -odradzam ;) - nie ma zbrodni doskonałej, a konsekwencje przyłapania b. przykre [kara 3]
  • wszystkie laboratoria są monitorowane
  • zaleca się korzystanie z tego samego stanowiska w danej pracowni (przyśpiesza logowanie do Windows)
  • prywatny sprzęt pozostawiony w pracowniach czasem trafia do p28
 • sieć WiFi
  • dostępna w części mat-inf,
  • w holu przy audytoriach, na parterze przy terminalach,
  • punkty dostępowe nazywają się PKnn [PK109,PK51,...]
  • autoryzacja z użyciem loginu i hasła z sigmy
  • eduroam - klucz gererujemy na portalu studenta
 • przestrzegać
 • kary za nieprzestrzeganie w/w zasad
  • 1. blokada konta do momentu wyjaśnienia,
  • 2. blokada konta do końca semestru,
  • 3. rozmowa u dziekana.
 • komputery w akademikach rektorat Bażyńskiego 8 pok. 122 [przedtem lokalni administratorzy]
 • kontakt
  • inf.ug.edu.pl
  • inf.ug.edu.pl/pk
  • formularz zgłoszeniowy
  • pok. 28
  • adresy e-mail pracowników jan.kowalski@inf.ug.edu.pl, jan.kowalski@mat.ug.edu.pl
 • MS Imagine
  • Wydział MFI bierze udział w programie licencyjnym MS Imagine, co zapewnia studentom darmowy dostęp do oprogramowania Microsoft, w tym systemów operacyjnych.
  • link na stronie inf.ug.edu.pl